Svårigheter i praktiska livet

Besvärliga situationer
Pedagogiska konsekvenser
Konsekvenser för yrkesval
Sociala aspekter
Hjälpmedel och träning