Vetenskapliga klargöranden

Spektrum och dess betydelse
Tre-receptor-teorin
Komplementaritet
Metameri
Dikromasi och anomal trikromasi
Neutralpunkten i spektrum
Förväxlingslinjer i kromaticitetsdiagrammet
De anomalas diskriminationsförmåga
Opponentfärgteorin
Angående rödheten i det violetta
Elementarkulörernas positioner i spektrum
Angående kontrastkänsligheten
Angående beroendet av färgfältens storlek
Individuella variationer i färgseendet
Temporala fenomen