Den subjektiva dimensionen i färgseendet

Från efterbilder till hallucinationer
Vårt opålitliga färgminne
Ögonvittnesskildringar
Blindseende
Blindas förhållande till färger