Färgblindhet

EN SAMMANSTÄLLNING AV FAKTA OCH TEORIER

OM OLIKA FORMER  AV  ANOMALT  FÄRGSEENDE

 

 

En rapport från projektet  "Färgblindas miljöupplevelse" vilket,  med stöd från Färgvetenskapliga rådet, utfördes vid Stockholms universitet och pågick från maj 1994 till juni 1995.

Jag är tack skyldig arkitekt Mats Ohlin för hjälp med  några av intervju- erna samt stimulerande diskussioner kring de knepiga frågeställningar man så lätt kör fast på i en undersökning av detta slag. Tack också till försökspersonerna som ställde upp för experiment och samtal. 

Järna i augusti 2014

Pehr Sällström

 

NEXT PAGE